x 
Sinu ostukorv on tühi.

Certifikate ISO9001

ISO 9001:2000 sertifikaat tõendab, et ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteem on sertifitseeritud parima võimaliku standardi kohaselt ja tunnistatud sellele vastavaks. Sertifitseerimisorgani kui kolmanda osapoole poolt väljastatud sertifikaat annab klientidele kindlustunde, et nad võivad usaldada ettevõtte poolt kohustuste täitmiseks rakendatud tegevusprotsesse.

ISO 9001:2000 on rahvusvaheliselt tunnustatud standard. ISO 9001 pole toote standard, kuid on kohaldatav nii tootmis- kui ka teenindusettevõtetes. Loodud Rahvusvahelise Standardiühingu (ISO) poolt, on tema eesmärgiks kehtestada rahvusvahelised nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemile.

Uuendatud versioon ISO 9001:2000 on standardi uus kehtiv versioon, välja antud 15.detsembril 2000 ning on kombineeritud variant 1994.aasta standarditest ISO 9001, ISO 9002 ja ISO 9003.

Mis on teisiti? Uus standard paneb rohkem rõhku pidevale parendamisele ja kliendirahulolule kui 1994.aasta versioon ning puudutab ettevõtte neid protsesse, mis mõjutavad kvaliteeti.

Peamised punktid uues standardis on:

  • Toote/teenuse kvaliteedi juhtimise süsteem
  • Juhtkonna kohustumus
  • Ressursside juhtimine
  • Toote/teenuse ohje
  • Mõõtmine, analüüs ja parendamine