x 
Sinu ostukorv on tühi.

CEM®-Tehnoloogia

Elektomagnetilise kiirguse kasutamisest tervise parandamise eesmärkidel.

CEM®-TEHNOLOOGIA-laia kasutusspektriga perspektiivikas tervisetehnoloogia.

СЕМ TECH®– Controlled Energy Materials Technology– Kontrollitud energeetiliste omadustega materjalidel põhinev tehnoloogia.

·CEM-TECH® seadmed on esimesed omasugused maailmas – portatiivsed ja lihtsasti kasutatavad, ning ei vaja kasutajatelt erilisi eriteadmisi. CEM TECH® seadme puhul on tähtsaks asjaoluks ka see, etselline unikaalne tehnoloogia on tehtud sedavõrd kompaktsel kujul , et muutub sisuliselt kõigile tervisehuvilistele kättesaadavaks.

·CEM®-efekt põhineb ülinõrgal toimel objektile nn. Gunni dioodi (nimetuse saanud John Battiscombe (J.B.) Gunn järgi) abil ja on võimalik tänu negatiivse differentsiaalse juhtivuse esinemisele AsGa (Arseniid-Gallium) tüüpi pooljuhtmaterjalides.

·Ühendab endas seadmena meditsiinis juba ligikaudu nelja aastakümne vältel väga laialdast kasutust leidnud füsioteraapia seadmete omadusi. Lisaks aga täiesti uue ja unikaalse valdkonna –ehknn foon-resonants kiirguse kasutamise (edaspidi FRK).

·Füsioteraapiliste seadmete kasutamisega seonduv on ülimalt põhjalikult läbi uuritud ja medistsiinipraktikas väga laialdaselt rakendatud valdkond. Eriti hea tase on selles valdkonnas Venemaal. Lääne vastava ala spetsialistid on hinnanguliselt pakkunud, et Venemaal ollakse selles valdkonnas läänest ligikaudu paarikümne aasta võrrra ees. Selle valdkonna kohta on tehtud tuhandeid teadustöid ja on kirjutatud 8 monograafiat. On olemas paarkümmend eri liiki füsioteraapia seadmeid ja neist 12 on välja töötatud just venemaal.

·Kõnealuste metoodikate kasutamise efektiivsust kinnitab tohutu kliiniline praktika ja kogemused, mis on saadudca 15-20 aasta jooksul aset leidnud tegevusele väga paljudes venemaa kliinikutes, sanatooriumites ja uurimisasutustes.

·FRK kasutamine seisneb algselt vaid sõja- ja kosmosetehnoloogias kasutusel olnud pooljuht-kristalli, galliumarseniidi (GaAs) unikaaalsete omaduste patenteeritud viisil ära kasutamisel, võimaldades salvestada, säilitada ja taasesitada praktiliselt mistahes substantsi poolt väljastatavat elektromagnetilist kiirgusspektrit. Salvestatud informatsioon suunatakse tagasi selle allikale, ehk siis haigele kohale. Tulemusena tekkib bioresonantsi efekt, mis vastab põhimõttele „sarnast ravi sarnasega“. Selleks kasutatakse vastavaid kiirgureid, mis ongi selle unikaalse seadme kõige tähtsamaks komponendiks.

·Kõnealuse tehnoloogia näol on tegemist omamoodi uue põlvkonna elektro-homöopaatiaga. Kui tava homöopaatia puhul on heade tulemuste saavutamiseks vaja väga head oma ala spetsialisti (häid selle ala spetsialiste pole just palju ja neid pole ka väga lihtne leida), siis CEM® tehnoloogia puhul puudub igasugune terapeudist tulenev subjektiivne faktor. Veel üheks homöopaatiale omaseks faktoriks, mis ka selle aparaadi toimimist iseloomustab on ülinõrk toimeintensiivsus.

 

·Seade omab väga kõrgelt hinnatud, põhjalike uuringuid, katsetusi ja tõestusi eeldavat Euroopa vastavus-sertifikaati. Väidetavalt pole ükski venemaalt pärit tehnoloogia varasemalt sellist kadalippu läbinud. Sellele lisandub nimekiri haigustest, millede ravimisel on seadet lubatud ametlikult kasutada. Huvitav on fakt et Euroopas, Saksamaal saadi ametlik kinnitus 77 erineva haiguse raviks (vt: http://cemmed.ru/node/270), samas kui Venemaa enda tervishoiu ministeerium on ametliku positiivse seisukoha väljastanud 32 haiguse kohta.

 

·Tegemist on lõppkokkuvõttes väga tõsise ja tunnustust leidnud tehnoloogiaga, mis võimaldab lahendada väga palju erinevaid terviseprobleeme, muuhulgas selliseid, millele seni efektiivne lahendus on puudunud.

Seadme tähtsus tervise seisukohalt vaadatuna:

·Võimaldab organismil taastada tema iseparanemisvõimet elutähtsate süsteemide – närvi-, endokriin- ja immuunsüsteemi funktsioonide taastamise kaudu.

·Võimaldab läbi viia organismi puhastust e. Detoksikatsiooni moel, mis ei sõltu olulisel määral organismi hetkeseisundist. (Pahatihti on organismi seisund sedavõrd kehv(seedetrakt!), et ei võimalda organismi puhastamiseks kasutada teisi meetodeid olgu need siis looduslikud (sageli erinevatel taimsetel preparaatidel põhinevad). Samas pole meditsiinis kasutaatavad ülikallid, keerukad ekstrakorporaalsed ravimeetodid nagu plasmaferees, hemosorptsioon, hemodialüüs jne. kuigi suure tõhususega ja ühtlasi väga piiratud kättesaadavusega.

·Võimaldab korrastada kõigi vedelikkeskkondade struktuuri, mille puhul vesiniku ja hapniku aatomite vaheline nurkraadius on 104,7°. Vett loetakse üheks võimsamaks informatsiooni kandjaks üldse. Viimaste aastate uuringud on seda veenvalt tõestanud. Informatsiooni hulk, mida vesi(ka meie igapäevane joogivesi) endas kaanab on tohutu. Seejuures on enamik sellest informatsioonist organismi seisukohalt kasutu või pigem kahjulik. Vedeliku struktureerimine tähendab sisuliselt vedeliku informatsioonilisele seisundile le nö-“restardi” tegemist. On kindlaks tehtud, et sellise struktureeritud vee omadused on väga sarnased allikavee omadustele. Tõsi, allikavesi säilitab oma omadused aastaid ilma igasuguse probleemita, ilma et tekkiksid bakterid, roiskumine või soolade settimine. CEM® tehnoloogia abil struktureeritud vesi säilitab oma omadused sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast kuni üheksaks päevaks.

·Võimaldab haiguste või seisundite mõjutamiseks kasutada informatsiooni, mis vastab täpselt iga inimese, organi või lokalisatsiooni hetkeseisundile.

·CEM® Tehnoloogia kasutamine ei oma negatiivseid kõrvaltoimeid inimorganismile. Ainukesed vastunäidustused on: südamestimulaator, kuuldeaparaat (tuleks protseduuride ajaks lihtsalt eemaldada), raseduse 3-6 kuu, melanoom-naha pahaloomuline kasvaja, kasutamine nt autosõidu vmt, tähelepanu nõudva tegevuse kõrval.

·Emiteeritav energiahulk on väga väike (ca 10w/m2), mis on nt mobiiltelefoni poolt saadavast kiirgusest 3-5 miljonit korda väiksem, mistõttu ei tekki kudede kuumenemist- olukord mis nt vähi korral oleks vastunäidustatud. Samas on raviefekt märkimisväärselt kõrgem mistahes seni tuntud füsioterapeutilisest aparaadist.

·Et ülikõrgsageduslike (ÜKS) lainete sagedusspekter ühildub inimese terve raku poolt kiiratava sagedusega, siis inimese organismile rakutasandil on mõju väga tervendav ja positiivne, samas aga patoloogiatele, mikroobidele, bakteritele jne mõjub resoneerimine nende endi poolt kiiratava sagedusega hävitavalt.

СЕМ-ТЕСН® seade võimaldab:

 

·Teostada haiguste teraapiat kasutades FRK ja ÜKS teraapiaid.

·Individuaalse elektrilis-lainelise “ravimi” valmistamist, ravimaks viiruslikke ja bakteriaalseid infektsioone, helmintoose.

·Valmistada elektromagneetilisi koopiaid “portreesid” nii hömöopaatilistest kui ka muudest ravimitest, biolisanditest jne.

·Parandada vere hapnikuga rikastatust e. Oksügenisatsiooni.

·Kanda laiaspektrilist informatsiooni vett sisaldavatele kandjatele sh nt meele, kreemidele jne.

·Vee struktureerimist http://video.filestube.com/watch,b4b530b8ef2e2afc03e9/Water-Top-Secret-Masaru-Emoto.html

·Taastada kudede struktuuri

TrioMED

EC-Certificate